EuroManager - EuroBilet.pl
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

EuroManager

EuroManagerEuroManager to moduł administracyjny systemu sprzedaży biletów EuroBilet, który jest główną i najważniejszą częścią systemu. Służy on do konfigurowania oraz zarządzania całym systemem zwłaszcza pod względem tworzenia i nadawania uprawnień użytkownikom. Bez względu na wybrany zestaw modułów oraz funkcje obiektu, w którym program zostanie zainstalowany, EuroManager jest integralną i niezbędną częścią systemu, bez której niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całości.

Główną rolą EuroManagera jest definiowanie polityki biletowej i repertuarowej w obiekcie. Pozwala on zarządzać dystrybucją biletów w określonych przez Organizatora kanałach i na wybranych stanowiskach, nie stawiając żadnych ograniczeń co do ilości i typów biletów, ilości sal i sektorów w salach, ilości stosowanych grup i schematów biletowych czy liczby wprowadzanych wydarzeń.

EuroManager umożliwia pełne i zdalne raportowanie funkcji sprzedażowych obiektu, a także definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu. Umożliwia także rozliczenia z Zaiks (tantiemy) oraz rozliczenia ryczałtowe.

Funkcjonalności:

• możliwość późniejszej rozbudowy systemu o kolejne moduły jak również o kolejne punkty sprzedaży,

• zintegrowana baza danych umożliwiająca m.in. sprzedaż biletów na dowolne wydarzenia w dowolnych punktach sprzedaży oraz Internecie,

• możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji (np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w module internetowym),

• możliwość samodzielnego definiowania dowolnej ilości wydarzeń, biletów i obiektów,

• możliwość tworzenia różnorodnych schematów biletowych, biletów grupowych, voucherów, abonamentów, karnetów,

• błyskawiczne i nieograniczone możliwości raportowania za dowolny okres np. raport dzienny kasjera, raport z wydarzenia, sprzedaż i przedsprzedaż biletów, raport sprzedaży internetowej, raport z bramek,

• dokładna informacja o frekwencji czy bieżącej sprzedaży z podziałem na wydarzenie lub użytkownika,

• pełna kontrola nad sprzedażą, rozliczeniami kasowymi i funkcjonowaniem obiektu,

• możliwość definiowania w systemie ankiet dotyczących preferencji Klienta,

• możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom/pracownikom,

• logowanie do systemu na podstawie zdefiniowanego loginu i hasła użytkownika.