EuroManager - EuroBilet.pl
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

EuroManager

EuroManagerEuroManager to moduł administracyjny systemu sprzedaży biletów EuroBilet, który jest główną i najważniejszą częścią systemu. Służy on do konfigurowania oraz zarządzania całym systemem zwłaszcza pod względem tworzenia i nadawania uprawnień użytkownikom. Bez względu na wybrany zestaw modułów oraz funkcje obiektu, w którym program zostanie zainstalowany, EuroManager jest integralną i niezbędną częścią systemu, bez której niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całości.

Główną rolą EuroManagera jest definiowanie polityki biletowej i repertuarowej w obiekcie. Pozwala on zarządzać dystrybucją biletów w określonych przez Organizatora kanałach i na wybranych stanowiskach, nie stawiając żadnych ograniczeń co do ilości i typów biletów, ilości sal i sektorów w salach, ilości stosowanych grup i schematów biletowych czy liczby wprowadzanych wydarzeń.

EuroManager umożliwia pełne i zdalne raportowanie funkcji sprzedażowych obiektu, a także definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu. Umożliwia także rozliczenia z Zaiks (tantiemy) oraz rozliczenia ryczałtowe.

Funkcjonalności:

• możliwość późniejszej rozbudowy systemu o kolejne moduły jak również o kolejne punkty sprzedaży,

• zintegrowana baza danych umożliwiająca m.in. sprzedaż biletów na dowolne wydarzenia w dowolnych punktach sprzedaży oraz Internecie,

• możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji (np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w module internetowym),

• możliwość samodzielnego definiowania dowolnej ilości wydarzeń, biletów i obiektów,

• możliwość tworzenia różnorodnych schematów biletowych, biletów grupowych, voucherów, abonamentów, karnetów,

• błyskawiczne i nieograniczone możliwości raportowania za dowolny okres np. raport dzienny kasjera, raport z wydarzenia, sprzedaż i przedsprzedaż biletów, raport sprzedaży internetowej, raport z bramek,

• dokładna informacja o frekwencji czy bieżącej sprzedaży z podziałem na wydarzenie lub użytkownika,

• pełna kontrola nad sprzedażą, rozliczeniami kasowymi i funkcjonowaniem obiektu,

• możliwość definiowania w systemie ankiet dotyczących preferencji Klienta,

• możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom/pracownikom,

• logowanie do systemu na podstawie zdefiniowanego loginu i hasła użytkownika.

UWAGA! Ważna informacja.

w związku z koronawirusem i całym zamieszaniem wokół niego informujemy, że nie ma on bezpośredniego wpływu na działanie naszej firmy, realizowaniu kontraktów oraz umów serwisowych. Wszelkie prace będą realizowane.

Wdrożyliśmy działania profilaktyczne, zmieniliśmy charakter pracy na zdalną oraz ograniczyliśmy spotkania do absolutnego minimum w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Niezależenie od formy naszej pracy cały czas jesteśmy dostępni telefonicznie w godzinach pracy, pod wszystkimi dotychczasowymi numerami telefonów.