ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

EuroMagazyn

Moduł  EuroMagazyn umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Pozwala między innymi na kontrolę stanu magazynu, rozliczanie spisów magazynowych, konfigurację jednostek miar sprzedaży oraz definiowanie produktów. Szczelny system magazynowy pozwala na kontrolę obiegu towarowego w obiekcie w systemach LIFO i FIFO poprzez systematyczne ewidencjonowanie rozchodu towarów z konkretnych dostaw, również z uwzględnieniem strat – także tych o charakterze marketingowym.

Moduł pozwala również na sprzedaż towarów na sztuki lub w dowolnych miarach, definiowanie produktów złożonych według określonej receptury, ewidencjonując rozchód magazynowy ich składników. Pozwala także na tworzenie zestawów, w których poszczególne produkty stosowane są zamiennie (do wyboru przez Klienta z „rodziny” produktów).

EuroMagazynEuroMagazyn pozwala na monitorowanie stanów magazynowych wybranych produktów (przypisanych do procesu monitorowania), określenie ich stanów ostrzegawczych (minimalnych i maksymalnych), a po ich przekroczeniu na generowanie alertu systemu. Moduł posiada możliwości samodzielnego edytowania drzewa menu. Ponadto umożliwia określanie uprawnień dla użytkowników oraz zarządzanie zakładkami menu. Posiada również rozbudowaną funkcję raportów w tym np. rozliczenie kasjerów, raport z dokumentów magazynowych, raport godzinowy sprzedaży czy raport z inwentaryzacji.

W celu optymalizacji pracy użytkownika moduł EuroMagazyn posiada możliwość przypisywania produktów magazynowych do konkretnych dostawców i funkcjonalność mobilnej inwentaryzacji. Funkcjonalność ta pozwala na sprawne zaimportowanie towaru do magazynu za pomocą terminali PDA odczytujących kody kreskowe towarów zapisane w określonym formacie numerycznym.

Korzyści:

• możliwość kontroli stanu magazynu w dowolnym momencie,

• rozliczanie spisów magazynowych oraz ich edycja,

• dowolna konfiguracja jednostek miar sprzedaży i magazynowania,

• definiowanie produktów złożonych, zestawów oraz przypisywanie określonych grup produktów do stanowiska,

• definiowanie produktów nie magazynowych,

• zarządzanie bazą danych dostawców,

• konfiguracja przycisków menu panelu sprzedaży w barze,

• przygotowanie odpowiednich raportów,

• możliwość zapisywania raportów w różnych formatach, eksporty do plików,

• usprawnienie zarządzania dokumentacją magazynową.

UWAGA! Ważna informacja.

w związku z koronawirusem i całym zamieszaniem wokół niego informujemy, że nie ma on bezpośredniego wpływu na działanie naszej firmy, realizowaniu kontraktów oraz umów serwisowych. Wszelkie prace będą realizowane.

Wdrożyliśmy działania profilaktyczne, zmieniliśmy charakter pracy na zdalną oraz ograniczyliśmy spotkania do absolutnego minimum w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Niezależenie od formy naszej pracy cały czas jesteśmy dostępni telefonicznie w godzinach pracy, pod wszystkimi dotychczasowymi numerami telefonów.