EuroCRM - moduł obsługi klienta, komunikacja z klientem - EuroBilet.pl
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

EuroCRM

crm

Moduł Komunikacji Marketingowej CRM to narzędzie do bezpośredniej komunikacji z Klientami przy pomocy kanału SMS i/lub wysyłki email. Moduł ten pomaga w przygotowywaniu i obsłudze akcji marketingowych poprzez wykorzystanie danych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te zbierane są podczas transakcji internetowych.  Dzięki temu budowana podczas sprzedaży baza Klientów, może posłużyć  również do aktywnego informowania  Klienta o bieżących promocjach, akcjach marketingowych i wydarzeniach w obiekcie, co znacząco zwiększa zasięg sprzedaży i gwarantuje wyższy standard usług.

90% firm jest zadowolonych z korzystania z systemu CRM

review

EuroCRM umożliwia profilowanie grup Klientów, na podstawie informacji o wykonywanych zakupach (gatunek filmowy, ilość kupowanych biletów, kupowane produkty, kupowane produkty gastronomiczne). Profilowanie grup Klientów pozwala na różnicowanie ofert oraz treści marketingowych wysyłanych w wiadomościach e-mail lub wiadomościach SMS, w zależności od tego, do jakiej grupy należy Klient. Pozwala to na dopasowanie przekazu marketingowego do zainteresowań Klienta i pomaga skupić jego uwagę na wskazanych przez Organizatora akcjach.

Funkcjonalności:

• przegląd zarejestrowanych akcji

• dodawanie i edycję akcji marketingowych

• kopiowanie akcji

• tworzenie raportów z poszczególnych akcji

• dostosowanie przekazu marketingowego do zainteresowań Klienta i pomaga skupić jego uwagę na wskazanych przez Organizatora akcjach

Kluczowe korzyści

Łatwiejsze nawiązanie kontaktu i efektywna obsługa klienta
Sprawna obsługa klienta zależy w dużej mierze od posiadania szczegółowych informacji o nim i dopasowania oferty do jego indywidualnych potrzeb. Dzięki uporządkowanej bazie klientów, z danymi kontaktowymi i zachowaną historią kontaktów, pozwala uniknąć dublowania działań skierowanych do potencjalnych lub stałych odbiorców i umożliwia przygotowanie precyzyjnej propozycji dla konkretnego klienta – z uwzględnieniem jego preferencji.

Bezpieczeństwo danych (zabezpieczenie przed ich utratą)
Rotacja pracowników jest nieunikniona, jednak dzięki zachowanej historii kontaktów wszystkie zgromadzone o kliencie dane pozostają w systemie. Dzięki CRM również sam proces wdrażania nowego pracownika jest dużo szybszy – znika problem szukania informacji na temat poszczególnych klientów firmy, bo wszystko można znaleźć w jednym miejscu. Tym samym CRM wpływa na zmniejszenie kosztów rekrutacji i szkolenia nowego pracownika.

Optymalizacja działań marketingowych
Skutecznie wdrożony system zarządzania relacjami z klientem umożliwia zwiększenie efektywności działań marketingowych. Przejrzystość danych pozwala na analizę i optymalizację prowadzonych działań sprzedażowych, ale również promocyjnych – wzmocnienie tych najbardziej dochodowych i wyeliminowanie najmniej opłacalnych.

Zwiększenie satysfakcji i lojalności klientów
Dzięki danym zgromadzonym w systemie możemy poprzez spersonalizowane działania w obszarze sprzedaży i marketingu zwiększyć satysfakcję klienta. A świetna obsługa, uwzględniająca indywidualne potrzeby klienta wspiera budowanie lojalności wobec marki. Finalnie przyczyniając się do poprawy wyników biznesowych.