EuroBramka - bramki kontroli dostępu oraz stadionowe, kontrola biletów - EuroBilet.pl
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

EuroBramka

Jednym z najważniejszych aspektów organizacji imprez masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa. W ostatnim okresie problem ten dotyka szczególnie stadiony piłkarskie. System EuroBilet gwarantuje bezpieczeństwo obiektu dzięki centralnej bazie Klientów, globalnej bazie zakazów stadionowych, zaawansowanemu systemowi kontroli dostępu oraz systemowi rozpoznawania twarzy.

Weryfikacja danych, osób wchodzących na stadion, zwykle odbywa się przy wejściu, za pomocą odpowiednich urządzeń (np. bramek) w pełni zintegrowanych z systemem komputerowym. Odczyt kodu kreskowego zapisanego na bilecie lub karnecie powoduje identyfikację danego kibica w systemie oraz zapis zaistniałej akcji (akceptacja lub odrzucenie). Taki system kontroli dostępu można również rozszerzyć o mobilne skanery kodów kreskowych umożliwiające ponowną kontrolę kibiców przebywających na obiekcie i gromadzenie dodatkowych informacji.

Oprogramowanie umożliwia szczegółową konfigurację poziomu dostępu dla kibiców, tzn. bramki mogą wpuszczać kibiców na dowolną część stadionu, tylko na odpowiednie sektory zgodne z posiadanym biletem lub karnetem, lub na konkretne obszary sektora.

System weryfikacji twarzy wykorzystuje specjalne rejestratory cyfrowe DVRY oraz urządzenia zdalne (np. kamery). Podczas skanowania biletu w czytniku wejściowym, na podłączonym do urządzenia ekranie pojawi się zdjęcie osoby z bazy danych, dla której dany bilet zakupiono. W bardziej rozbudowanych konfiguracjach umożliwia rozpoznawanie osób w systemach monitoringu, wyszukiwanie osób w nagranych sekwencjach oraz automatyczną lokalizację i śledzenie osoby w systemie wizyjnym.

W prostszej konfiguracji – na potrzeby Organizatorów nie objętych ustawą o imprezach masowych – moduł EuroBramka umożliwia elektroniczną weryfikację biletów zakupionych przez internet. Bilety takie opatrzone unikalnym kodem kreskowym (w formie wydruku pdf lub wyświetlenia na ekranie telefonu komórkowego), dzięki elektronicznej weryfikacji są zabezpieczone przed ponownym nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cały system zapewnia m.in.:

• współpracę z szeroką gamą bram, tripodów lub furt dostępnych na rynku,

• obsługę dostępu do obiektu realizowaną za pośrednictwem kodów kreskowych, kart zbliżeniowych (m.in. w technologii Mifare),

• współpracę bezpośrednio z systemem sprzedaży biletów,

• współpracę z systemami kontroli dostępu do budynków, jako kompleksowe rozwiązanie w oparciu o odpowiednie schematy (np. osoby o odpowiednich uprawnieniach uzyskują dostęp do poszczególnych stref obiektu),

• egzekwowanie zakazów stadionowych poprzez odpowiednie blokady dostępu,

• współpracę z systemami lojalnościowymi,

• możliwość generowania raportów oraz analizy bieżących zdarzeń.