Razem raźniej! EuroBar i EuroMagazyn - EuroBilet.pl
ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa

Razem raźniej! EuroBar i EuroMagazyn

EuroBar i EuroMagazyn

EuroBar?

Co oferuje EuroBar?

Moduł EuroBar systemu sprzedaży biletów EuroBilet daje możliwość intuicyjnego grupowania produktów, co pozwala na szybki dostęp do oferty gastronomicznej. Osoba kupująca produkty w barze ma możliwość zapłaty jedną z wielu dostępnych form płatności – gotówką, kartą kredytową, przelewem, jak również bonem czy punktami zgromadzonymi w programie lojalnościowym.

Możliwe jest prowadzenie rachunku otwartego oraz pracy kilku użytkowników jednocześnie, a przelogowanie użytkowników może następować za pomocą kart magnetycznych. Moduł pozwala również na wystawianie Faktur VAT oraz pracę na bazie Klientów (dodawanie i edycja rekordów).

Korzyści

 • możliwość sprzedaży dowolnej ilości produktów zarówno prostych (gotowych) oraz złożonych (produkowanych), a także sprzedaż produktów na wagę,
 • współpraca z urządzeniami fiskalnymi,
 • obsługa zwrotów i anulacji,
 • możliwość wykorzystania różnych form płatności.

EuroMagazyn

Co oferuje EuroBar?

Moduł  EuroMagazyn umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Pozwala między innymi na kontrolę stanu magazynu, rozliczanie spisów magazynowych, konfigurację jednostek miar sprzedaży oraz definiowanie produktów. Szczelny system magazynowy pozwala na kontrolę obiegu towarowego w obiekcie w systemach LIFO i FIFO poprzez systematyczne ewidencjonowanie rozchodu towarów z konkretnych dostaw, również z uwzględnieniem strat – także tych o charakterze marketingowym.

Moduł pozwala również na sprzedaż towarów na sztuki lub w dowolnych miarach, definiowanie produktów złożonych według określonej receptury, ewidencjonując rozchód magazynowy ich składników. Pozwala także na tworzenie zestawów, w których poszczególne produkty stosowane są zamiennie.

Korzyści

 • możliwość kontroli stanu magazynu w dowolnym momencie,
 • rozliczanie spisów magazynowych oraz ich edycja,
 • dowolna konfiguracja jednostek miar sprzedaży i magazynowania,
 • definiowanie produktów złożonych, zestawów oraz przypisywanie określonych grup produktów do stanowiska,
 • definiowanie produktów nie magazynowych,
 • zarządzanie bazą danych dostawców,
 • konfiguracja przycisków menu panelu sprzedaży w barze,
 • przygotowanie odpowiednich raportów,
 • możliwość zapisywania raportów w różnych formatach, eksporty do plików,
 • usprawnienie zarządzania dokumentacją magazynową.

Related Posts

Leave a comment