ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
+48 22 489 89 00

Zapraszamy na cykl „Poznaj naszych klientów”

Iluzjon – Muzeum Sztuki Filmowej

To kino z „muzeum” w nazwie. Ma szczególny status kina archiwalnego. Znajduje się pod opieką Filmoteki Narodowej, która zgodnie z przyświecającym jej hasłem „Pamięć filmu” chroni i niejednokrotnie przywraca kulturze polskiej jej dziedzictwo filmowe. ILUZJON należy do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.

ILUZJON ceniony jest za ambitny repertuar – połączenie klasyki i nowości – oraz wybór nietuzinkowych wydarzeń filmowych.

Więcej na: http://www.iluzjon.fn.org.pl/static/9/17/o-kinie-iluzjon.html

#EuroBilet #SystemSprzedażyBiletów

Kino Iluzjon

Zostaw komentarz


Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2019 roku ulega zmianie adres siedziby spółki z dotychczasowego na:

Aleje Jerozolimskie 184b

02-486 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych od 1 marca 2019 br.