ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Moduły

System sprzedaży biletów zaprojektowany jest w sposób umożliwiający dopasowanie jego funkcjonalności do potrzeb  i możliwości budżetowych.

Oprogramowanie charakteryzuje się budową modułową – moduły można dowolnie zestawiać i konfigurować. A mamy ich ponad 15.

NASZE MODUŁY

EuroManagerEuroManager to moduł administracyjny systemu sprzedaży biletów EuroBilet, który jest główną i najważniejszą częścią systemu. Służy on do konfigurowania oraz zarządzania całym systemem zwłaszcza pod względem tworzenia i nadawania uprawnień użytkownikom. Bez względu na wybrany zestaw modułów oraz funkcje obiektu, w którym program zostanie zainstalowany, EuroManager jest integralną i niezbędną częścią systemu, bez której niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całości.

Główną rolą EuroManagera jest definiowanie polityki biletowej i repertuarowej w obiekcie. Pozwala on zarządzać dystrybucją biletów w określonych przez Organizatora kanałach i na wybranych stanowiskach, nie stawiając żadnych ograniczeń co do ilości i typów biletów, ilości sal i sektorów w salach, ilości stosowanych grup i schematów biletowych czy liczby wprowadzanych wydarzeń.

EuroManager umożliwia pełne i zdalne raportowanie funkcji sprzedażowych obiektu, a także definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu. Umożliwia także rozliczenia z Zaiks (tantiemy) oraz rozliczenia ryczałtowe.

Funkcjonalności:

• możliwość późniejszej rozbudowy systemu o kolejne moduły jak również o kolejne punkty sprzedaży,

• zintegrowana baza danych umożliwiająca m.in. sprzedaż biletów na dowolne wydarzenia w dowolnych punktach sprzedaży oraz Internecie,

• możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji (np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w module internetowym),

• możliwość samodzielnego definiowania dowolnej ilości wydarzeń, biletów i obiektów,

• możliwość tworzenia różnorodnych schematów biletowych, biletów grupowych, voucherów, abonamentów, karnetów,

• błyskawiczne i nieograniczone możliwości raportowania za dowolny okres np. raport dzienny kasjera, raport z wydarzenia, sprzedaż i przedsprzedaż biletów, raport sprzedaży internetowej, raport z bramek,

• dokładna informacja o frekwencji czy bieżącej sprzedaży z podziałem na wydarzenie lub użytkownika,

• pełna kontrola nad sprzedażą, rozliczeniami kasowymi i funkcjonowaniem obiektu,

• możliwość definiowania w systemie ankiet dotyczących preferencji Klienta,

• możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom/pracownikom,

• logowanie do systemu na podstawie zdefiniowanego loginu i hasła użytkownika.

EuroInternet Sprzedaż to system sprzedaży biletów online, za pomocą którego Klient może opłacić wybrany bilet na stronie www. Odbywa się to dzięki integracji z systemem wybranego operatora płatności (transferuj.pl, platnosci.pl, Przelewy24, Dotpay, eCard). Sprzedaż biletów może być prowadzona zarówno poprzez główną stronę Organizatora imprezy, jak również poprzez specjalnie dedykowany portal internetowy.

EuroInternet SprzedażModuł dostępny jest w wariantach z formularzem danych Klienta na ostatnim etapie transakcji przed przekierowaniem do operatora płatności lub też w formie wymagającej na wstępie zalogowania/zarejestrowania się. Wówczas możliwość korzystania z takiej formy zakupu mają jedynie osoby zarejestrowane, posiadające login i hasło. Taka forma kontroli dostępu umożliwia nie tylko gromadzenie informacji o Klientach, ale również pozwala na pełną kontrolę zakupów. Aplikacja umożliwia również rejestrację nowych użytkowników strony, wspomagając tym samym budowanie bazy Klientów.

EuroInternet Sprzedaż rozbudowany o funkcję elektronicznej Kontroli Dostępu umożliwia wykorzystanie funkcji „wydruk biletu w domu” lub „bilet elektroniczny przesłany na telefon komórkowy”. Dzięki temu Klient po zakupie biletu kieruje się bezpośrednio do wejścia z wydrukiem lub telefonem, a Organizator uzyskuje możliwość dodatkowego przychodu z wysłanych sms-ów.

Funkcjonalności:

• możliwość zintegrowanej dystrybucji internetowej z własnej strony WWW,

• możliwość ingerencji w wygląd graficzny oraz dopasowania do wyglądu strony,

• webserwis – zestaw usług pozwalających na integrację modułu sprzedaży i rezerwacji internetowej ze stroną Klienta ,

• dwa dodatkowe warianty odbioru biletów: bilet SMS i/lub ich wydruk w domu,

• bilet elektroniczny z kodem kreskowym 2D,

• brak konieczności kierowania osoby korzystającej z obiektu do kasy po odbiór biletu,

• szeroka paleta operatorów płatności (Transferuj.pl, Płatności.pl, Przelewy24.pl, Dotpay.pl, eCard.pl),

• dodatkowy przychód z usługi sms.

[sc_youtube video_id=”CLYQNAC-zEw”]

EuroInterent RezerwacjaEuroInternet Rezerwacje umożliwia zintegrowaną ze stanowiskami kasowymi rezerwację biletów bez konieczności wydzielania i blokowania puli biletów. Moduły webowe traktowane są przez wspólną bazę danych EuroBilet jako jedno z pracujących w czasie rzeczywistym stanowisk roboczych, co uniemożliwia podwójną rezerwację danego miejsca przez Internet i kasę. Ponadto za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do bazy Klientów w systemie trafiają dane osób korzystających z modułu. System automatycznie wysyła potwierdzenie dokonanej rezerwacji wraz z jej numerem na wskazany w formularzu adres e-mail.

Moduł dostosowywany jest do layoutu strony WWW obiektu pod względem kolorystycznym i innych elementów wizualnych – umożliwia dobranie kolorystyki, dołączenie logotypów i grafiki, modyfikację czcionki w zakresie standardowych czcionek Microsoft.

Dodatkowym wariantem jest EuroInternet Sprzedaż umożliwiający sprzedaż biletów online.


Moduł EuroKasa umożliwia fiskalną sprzedaż biletów, karnetów i innych produktów wprowadzonych do systemu przy użyciu różnych form płatności: gotówki, przelewu, kart kredytowych.
Kasjer po wybraniu wydarzenia może z wizualizacji sali wybrać odpowiadające Klientowi miejsca – moduł oprócz zwykłych biletów na określone wydarzenie i miejsce pozwala również na sprzedaż wejściówek i voucherów (przedpłacanych biletów bez określenia miejsca).

Moduł EuroKasa umożliwia zarządzanie bazą Klientów – daje możliwość wprowadzania i edycji danych Klienta. Pozwala również na przeglądanie zarówno historii transakcji Klienta, jak i szczegółów jednostkowego biletu. Jest dostosowany do obsługi programu lojalnościowego oraz innych programów promocyjnych. Ponadto zawiera opcję sprzedaży biletów grupowych. Moduł EuroKasa umożliwia także rezerwację telefoniczną (uproszczony i ograniczony do funkcji rezerwacji moduł kasowy nosi nazwę EuroKasa – Rezerwacje).

Moduł umożliwia wystawianie faktur zarówno automatycznie z bieżącej transakcji, zbiorczo do danego paragonu jak również dowolną fakturę nie powiązaną z jedną, konkretną transakcją. Moduł umożliwia również wystawianie faktur Pro Forma.

Moduł EuroKasa system sprzedaży biletów został tak przygotowany, aby w maksymalnym stopniu uprościć i usprawnić pracę kasjera, wpływając tym samym na wzrost zadowolenia Klientów.

Funkcjonalności:

• możliwość jednoczesnej sprzedaży biletów i karnetów na wiele wydarzeń,

• automatyczne zwalnianie rezerwacji i ponowna sprzedaż zwolnionego miejsca,

• możliwość sprzedaży biletów oraz innych produktów w ramach jednego systemu,

• ułatwienie pracy kasjera – możliwość wykorzystania monitorów dotykowych,

• elastyczne narzędzie wystawiania faktur w kasie (możliwość edycji i korekty),

• sprzedaż biletów spersonalizowanych jak również biletów anonimowych,

• możliwość budowy bazy lojalnych Klientów i realizowania dowolnych programów promocyjnych,

• możliwość wydruku na bilecie kodu kreskowego.

Moduł Komunikacji Marketingowej CRM to narzędzie do bezpośredniej komunikacji z Klientami przy pomocy kanału SMS i/lub wysyłki email. Moduł ten pomaga w przygotowywaniu i obsłudze akcji marketingowych poprzez wykorzystanie danych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te zbierane są podczas transakcji internetowych.  Dzięki temu budowana podczas sprzedaży baza Klientów, może posłużyć  również do aktywnego informowania  Klienta o bieżących promocjach, akcjach marketingowych i wydarzeniach w obiekcie, co znacząco zwiększa zasięg sprzedaży i gwarantuje wyższy standard usług.

Euro CRMEuroCRM umożliwia profilowanie grup Klientów, na podstawie informacji o wykonywanych zakupach (gatunek filmowy, ilość kupowanych biletów, kupowane produkty, kupowane produkty gastronomiczne). Profilowanie grup Klientów pozwala na różnicowanie ofert oraz treści marketingowych wysyłanych w wiadomościach e-mail lub wiadomościach SMS, w zależności od tego, do jakiej grupy należy Klient. Pozwala to na dopasowanie przekazu marketingowego do zainteresowań Klienta i pomaga skupić jego uwagę na wskazanych przez Organizatora akcjach.

Funkcjonalności:

• przegląd zarejestrowanych akcji,

• dodawanie i edycję akcji marketingowych,

• kopiowanie akcji,

• tworzenie raportów z poszczególnych akcji.

EuroKasa RezerwacjeModuł sprzedaży EuroKasa Rezerwacje to system dający wszystkie możliwości zarówno wykonanie, edycję, jak i anulowanie rezerwacji, przeglądanie bazy Klientów i wystawianie faktur. Moduł ten różni się od EuroKasy brakiem możliwości sprzedaży i wydruku biletów.

Po wybraniu przez Klienta wydarzenia i miejsc na sali, kasjer uruchamia okno rezerwacji i wypełnia odpowiednie dane Klienta, tj. imię, nazwisko, adres email, numer karty, termin usunięcia rezerwacji oraz ewentualne uwagi. Po zatwierdzeniu wpisanych informacji, system wyświetla numer rezerwacji, który może służyć do późniejszego odbioru rezerwacji – system umożliwia również wydruk potwierdzenia i szczegółów rezerwacji dla Klienta. Dokonaną rezerwację można wyszukać i odebrać lub anulować na podstawie nazwiska danego Klienta, numeru jego telefonu, numeru identyfikacyjnego rezerwacji lub hasła.

Moduł EuroKasa Rezerwacje został tak zaprojektowany aby anulacja lub modyfikacja rezerwacji przebiegała szybko i sprawnie. W większości obiektów organizujących imprezy masowe obowiązuje zasada odbioru rezerwacji przed upływem określonego czasu, po czym następuje zwolnienie wszystkich nieodebranych rezerwacji. Jeśli organizator nie stosuje zwalniania nieodebranych rezerwacji wówczas system przechowuje informacje o nich w odrębnej zakładce „przedawnione rezerwacje”. Obie te funkcje można zastosować w programie. Moduł pozwala również na tzw. częściowe odbiory rezerwacji (odbiór i opłacenie wybranych biletów z większej rezerwacji bez konieczności anulowania pozostałych miejsc).

Bilety w nowych kanałach dystrybucji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Grupa Vector Software, producent największego w Polsce systemu sprzedaży biletów EuroBilet, wprowadziła nowy produkt jakim jest platforma sprzedaży biletów EuroBilet+.

Platforma EuroBilet+ oparta na sprawdzonym Systemie EuroBilet otwiera naszym Klientom nowe kanały dystrybucji biletów i tym samym możliwość dotarcia do nowych grup Klientów.

Nowymi Kanałami Dystrybucji są:

  • naziemne sieci dystrybucyjne,
  • aplikacje mobilne, tematyczne i bankowe,
  • serwisy internetowe.

Schemat działania platformy systemu sprzedaży biletów EuroBilet+

 

system sprzedaży biletówJesteśmy dumni, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku oraz nowych technologii. Dzięki temu możemy proponować naszym obecnym i przyszłym Klientom innowacyjne rozwiązania, które wspomogą ich codzienną pracę.

Sprzedaż biletów nie musi być ograniczana do punktów kasowych Organizatora ani nawet do lokalizacji imprezy. System EuroBilet posiada w swojej ofercie aplikację kasową umożliwiającą sprzedaż biletów w dowolnym miejscu i czasie także przez punkty kasowe bezpośrednio niezwiązane z Organizatorem. Moduł pozwala również prowadzić sprzedaż przenośnąnp. przy pomocy laptopów, pod warunkiem dostępu do łącza internetowego w celu komunikacji z serwerem bazy EuroBilet.EuroKasa Pośrednik

EuroPośrednik jest modułem sprzedaży kasowej ograniczonym w swojej funkcjonalności do elementów niezbędnych do prowadzenia szybkiej i efektywnej sprzedaży biletów (zgodnie z wymaganiami Organizatora imprezy) przez firmy lub osoby pośredniczące w sprzedaży. Zarówno lokalne punkty sprzedaży, jak i punkty zewnętrzne korzystają ze wspólnej bazy danych, dzięki czemu sprzedaż odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym. Zakres uprawnień do korzystania z modułu kasowego ustalany jest indywidualnie dla każdego kasjera i punktu sprzedaży.

Moduł  EuroMagazyn umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Pozwala między innymi na kontrolę stanu magazynu, rozliczanie spisów magazynowych, konfigurację jednostek miar sprzedaży oraz definiowanie produktów. Szczelny system magazynowy pozwala na kontrolę obiegu towarowego w obiekcie w systemach LIFO i FIFO poprzez systematyczne ewidencjonowanie rozchodu towarów z konkretnych dostaw, również z uwzględnieniem strat – także tych o charakterze marketingowym.

Moduł pozwala również na sprzedaż towarów na sztuki lub w dowolnych miarach, definiowanie produktów złożonych według określonej receptury, ewidencjonując rozchód magazynowy ich składników. Pozwala także na tworzenie zestawów, w których poszczególne produkty stosowane są zamiennie (do wyboru przez Klienta z „rodziny” produktów).

EuroMagazynEuroMagazyn pozwala na monitorowanie stanów magazynowych wybranych produktów (przypisanych do procesu monitorowania), określenie ich stanów ostrzegawczych (minimalnych i maksymalnych), a po ich przekroczeniu na generowanie alertu systemu. Moduł posiada możliwości samodzielnego edytowania drzewa menu. Ponadto umożliwia określanie uprawnień dla użytkowników oraz zarządzanie zakładkami menu. Posiada również rozbudowaną funkcję raportów w tym np. rozliczenie kasjerów, raport z dokumentów magazynowych, raport godzinowy sprzedaży czy raport z inwentaryzacji.

W celu optymalizacji pracy użytkownika moduł EuroMagazyn posiada możliwość przypisywania produktów magazynowych do konkretnych dostawców i funkcjonalność mobilnej inwentaryzacji. Funkcjonalność ta pozwala na sprawne zaimportowanie towaru do magazynu za pomocą terminali PDA odczytujących kody kreskowe towarów zapisane w określonym formacie numerycznym.

Korzyści:

• możliwość kontroli stanu magazynu w dowolnym momencie,

• rozliczanie spisów magazynowych oraz ich edycja,

• dowolna konfiguracja jednostek miar sprzedaży i magazynowania,

• definiowanie produktów złożonych, zestawów oraz przypisywanie określonych grup produktów do stanowiska,

• definiowanie produktów nie magazynowych,

• zarządzanie bazą danych dostawców,

• konfiguracja przycisków menu panelu sprzedaży w barze,

• przygotowanie odpowiednich raportów,

• możliwość zapisywania raportów w różnych formatach, eksporty do plików,

• usprawnienie zarządzania dokumentacją magazynową.

EuroBar jest modułem, który umożliwia sprzedaż produktów gastronomicznych, zarówno prostych, jak i złożonych, a także łączenia ich w zestawy. W połączeniu z modułem EuroMagazyn prowadzone w module EuroBar transakcje są ewidencjonowane i odnotowywane w stanach magazynowych.

Moduł EuroBar systemu sprzedaży biletów EuroBilet daje możliwość intuicyjnego grupowania produktów, co pozwala na szybki dostęp do oferty gastronomicznej. Osoba kupująca produkty w barze ma możliwość zapłaty jedną z wielu dostępnych form płatności – gotówką, kartą kredytową, przelewem, jak również bonem czy punktami zgromadzonymi w programie lojalnościowym. Możliwe jest prowadzenie rachunku otwartego oraz pracy kilku użytkowników jednocześnie, a przelogowanie użytkowników może następować za pomocą kart magnetycznych. Moduł pozwala również na wystawianie Faktur VAT oraz pracę na bazie Klientów (dodawanie i edycja rekordów).

Korzyści:

• możliwość sprzedaży dowolnej ilości produktów zarówno prostych (gotowych) oraz złożonych (produkowanych), a także sprzedaż produktów na wagę,

• współpraca z urządzeniami fiskalnymi,

• obsługa zwrotów i anulacji,

• możliwość wykorzystania różnych form płatności.

EuroBar może być połączony z modułem sprzedaży biletów (EuroKasa) na tym samym stanowisku w obrębie jednej aplikacji. Taki zintegrowany moduł nosi nazwę EuroKasa Duo.

Moduł LojalnościowySystem sprzedaży biletów EuroBilet obsługuje różne rodzaje programów lojalnościowych, w zależności od wymagań i możliwości Klienta. Moduł umożliwia podliczanie zbieranych punktów, wymienianych następnie na nagrody określone w regulaminie.

Konfigurowanie wartości punktowej nagród oraz samodzielne określanie wartości punktowej poszczególnych biletów lub produktów pozwala na dopasowanie do różnorodnych programów promocyjnych i ich realizację na różnych stanowiskach (EuroBar, EuroKasa, EuroPośrednik).

Działanie programu lojalnościowego jest na bieżąco monitorowane za pomocą szczegółowych raportów tworzonych w module administracyjnym systemu EuroBilet.

Jednym z najważniejszych aspektów organizacji imprez masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa. W ostatnim okresie problem ten dotyka szczególnie stadiony piłkarskie. System EuroBilet gwarantuje bezpieczeństwo obiektu dzięki centralnej bazie Klientów, globalnej bazie zakazów stadionowych, zaawansowanemu systemowi kontroli dostępu oraz systemowi rozpoznawania twarzy.

Weryfikacja danych, osób wchodzących na stadion, zwykle odbywa się przy wejściu, za pomocą odpowiednich urządzeń (np. bramek) w pełni zintegrowanych z systemem komputerowym. Odczyt kodu kreskowego zapisanego na bilecie lub karnecie powoduje identyfikację danego kibica w systemie oraz zapis zaistniałej akcji (akceptacja lub odrzucenie). Taki system kontroli dostępu można również rozszerzyć o mobilne skanery kodów kreskowych umożliwiające ponowną kontrolę kibiców przebywających na obiekcie i gromadzenie dodatkowych informacji.

Oprogramowanie umożliwia szczegółową konfigurację poziomu dostępu dla kibiców, tzn. bramki mogą wpuszczać kibiców na dowolną część stadionu, tylko na odpowiednie sektory zgodne z posiadanym biletem lub karnetem, lub na konkretne obszary sektora.

System weryfikacji twarzy wykorzystuje specjalne rejestratory cyfrowe DVRY oraz urządzenia zdalne (np. kamery). Podczas skanowania biletu w czytniku wejściowym, na podłączonym do urządzenia ekranie pojawi się zdjęcie osoby z bazy danych, dla której dany bilet zakupiono. W bardziej rozbudowanych konfiguracjach umożliwia rozpoznawanie osób w systemach monitoringu, wyszukiwanie osób w nagranych sekwencjach oraz automatyczną lokalizację i śledzenie osoby w systemie wizyjnym.

W prostszej konfiguracji – na potrzeby Organizatorów nie objętych ustawą o imprezach masowych – moduł EuroBramka umożliwia elektroniczną weryfikację biletów zakupionych przez internet. Bilety takie opatrzone unikalnym kodem kreskowym (w formie wydruku pdf lub wyświetlenia na ekranie telefonu komórkowego), dzięki elektronicznej weryfikacji są zabezpieczone przed ponownym nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cały system zapewnia m.in.:

• współpracę z szeroką gamą bram, tripodów lub furt dostępnych na rynku,

• obsługę dostępu do obiektu realizowaną za pośrednictwem kodów kreskowych, kart zbliżeniowych (m.in. w technologii Mifare),

• współpracę bezpośrednio z systemem sprzedaży biletów,

• współpracę z systemami kontroli dostępu do budynków, jako kompleksowe rozwiązanie w oparciu o odpowiednie schematy (np. osoby o odpowiednich uprawnieniach uzyskują dostęp do poszczególnych stref obiektu),

• egzekwowanie zakazów stadionowych poprzez odpowiednie blokady dostępu,

• współpracę z systemami lojalnościowymi,

• możliwość generowania raportów oraz analizy bieżących zdarzeń.

UWAGA! Ważna informacja.

w związku z koronawirusem i całym zamieszaniem wokół niego informujemy, że nie ma on bezpośredniego wpływu na działanie naszej firmy, realizowaniu kontraktów oraz umów serwisowych. Wszelkie prace będą realizowane.

Wdrożyliśmy działania profilaktyczne, zmieniliśmy charakter pracy na zdalną oraz ograniczyliśmy spotkania do absolutnego minimum w trosce o bezpieczeństwo naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Niezależenie od formy naszej pracy cały czas jesteśmy dostępni telefonicznie w godzinach pracy, pod wszystkimi dotychczasowymi numerami telefonów.