ul. Rzędzińska 3, 01-368 Warszawa
+48 22 489 89 00

Moduł Lojalnościowy

Moduł LojalnościowySystem sprzedaży biletów EuroBilet obsługuje różne rodzaje programów lojalnościowych, w zależności od wymagań i możliwości Klienta. Moduł umożliwia podliczanie zbieranych punktów, wymienianych następnie na nagrody określone w regulaminie.

Konfigurowanie wartości punktowej nagród oraz samodzielne określanie wartości punktowej poszczególnych biletów lub produktów pozwala na dopasowanie do różnorodnych programów promocyjnych i ich realizację na różnych stanowiskach (EuroBar, EuroKasa, EuroPośrednik).

Działanie programu lojalnościowego jest na bieżąco monitorowane za pomocą szczegółowych raportów tworzonych w module administracyjnym systemu EuroBilet.

Uprzejmie informujemy, iż od 1 marca 2019 roku ulega zmianie adres siedziby spółki z dotychczasowego na:

Aleje Jerozolimskie 184b

02-486 Warszawa

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe dane tj. numery telefonów, numery NIP, REGON, KRS, kont bankowych, adresy e-mail pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, wszelką korespondencję oraz ewentualne przesyłki prosimy kierować na nasz nowy adres. Nowy adres powinien również być umieszczany na wszystkich fakturach wystawionych od 1 marca 2019 br.