ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

Kontakt

Dział Handlowy EuroBilet

Tel.: (+48 22) 489 89 42

handlowy@vectorsoft.pl

Wsparcie techniczne: Tel.: (+48 22) 300 14 93

wsparcie@vectorsoft.pl

Vector Software Sp. z o.o.

ul. Al. Jerozolimskie 184B
02-486 Warszawa
Tel.: (+48 22) 489 89 00
Fax: (+48 22) 489 89 89
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000222218
REGON: 015877208
NIP: 113-252-04-35
Kapitał Zakładowy: 100 000 PLN

Oddział Bydgoszcz

Jagiellońska 95/4
85-027 Bydgoszcz
Tel.: +48 52 561 20 00
Fax: +48 52 561 20 01

Oddział Wrocław

ul. Czereśniowa 2
50-549 Wrocław

Oddział Gdańsk

ul. Bursztynowa 5 80-342 Gdańsk Gdańsk@vectorsoft.pl
Dział Handlowy EuroBilet
Emil Piotrowski
48 22 489 89 42

Zobacz!