ul. Al. Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa
+48 22 489 89 00

SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE I KONTROLI DOSTĘPU.
NAJWIĘKSZY.
NAJLEPSZY.

K

lienci korzystający z system sprzedaży biletów prowadzą działalność w trzech zasadniczych branżach:

  • KULTURA
  • ROZRYWKA
  • SPORT

System sprzedaży biletów zaprojektowany jest w sposób umożliwiający dopasowanie jego funkcjonalności do potrzeb obiektu i możliwości budżetowych.

Oprogramowanie charakteryzuje się budową modułową – moduły można dowolnie zestawiać i konfigurować.

Zakup systemu EuroBilet jest jednocześnie gwarancją ciągłego rozwoju oprogramowania, na który Klienci mają bezpośredni wpływ.

NAJNOWSZE WDROŻENIA

 KLUCZOWE KORZYŚCI SYSTEMU SPRZEDAŻY BILETÓW:

  BUDOWA MODUŁOWA

Dopasowanie funkcjonalności do potrzeb i możliwości budżetowych obiektu

KONTROLA DOSTĘPU

Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów poprzez zastosowanie systemu kontroli dostępu

RAPORTY
I ANALIZY

Szczegółowy system raportowania i analiz. Dowolnie konfigurowalny i przyjazny

WYŻSZE
DOCHODY

Zwiększenie ilości punktów sprzedaży oraz sprawniejsza obsługa Klientów

BAZA
KLIENTÓW

Budowa bazy lojalnych Klientów i realizowanie dowolnych programów promocyjnych

NAJLEPSZE WSPARCIE

Zapewnienie Klientom opieki i doradztwa w każdym momencie prowadzenia działalności

Dział Handlowy EuroBilet
Emil Piotrowski
48 22 489 89 42

Chcesz dowiedzieć się więcej o systemie, który jest cały czas rozwijany i analizowany? Napisz do Nas:)

DLACZEGO SYSTEM SPRZEDAŻY BILETÓW  EUROBILET?

NAJWIĘKSZY system biletowy na rynku

System EuroBilet jest narzędziem przyjaznym zarówno dla nabywców biletów, jak i obsługi obiektu. EuroBilet stworzony został na bazie wieloletnich doświadczeń firmy w obsłudze instytucji sprzedających bilety. Powstawał przy ich współudziale, dzięki czemu jest dostosowany do specyfiki prowadzonej działalności, oczekiwań i wymagań różnych Klientów.

NASZE MODUŁY

Bilety w nowych kanałach dystrybucji

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Grupa Vector Software, producent największego w Polsce systemu sprzedaży biletów EuroBilet, wprowadziła nowy produkt jakim jest platforma sprzedaży biletów EuroBilet+.

Platforma EuroBilet+ oparta na sprawdzonym Systemie EuroBilet otwiera naszym Klientom nowe kanały dystrybucji biletów i tym samym możliwość dotarcia do nowych grup Klientów.

Nowymi Kanałami Dystrybucji są:

  • naziemne sieci dystrybucyjne,
  • aplikacje mobilne, tematyczne i bankowe,
  • serwisy internetowe.

Schemat działania platformy systemu sprzedaży biletów EuroBilet+

 

system sprzedaży biletówJesteśmy dumni, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom bardzo dynamicznie rozwijającego się rynku oraz nowych technologii. Dzięki temu możemy proponować naszym obecnym i przyszłym Klientom innowacyjne rozwiązania, które wspomogą ich codzienną pracę.

EuroManagerEuroManager to moduł administracyjny systemu sprzedaży biletów EuroBilet, który jest główną i najważniejszą częścią systemu. Służy on do konfigurowania oraz zarządzania całym systemem zwłaszcza pod względem tworzenia i nadawania uprawnień użytkownikom. Bez względu na wybrany zestaw modułów oraz funkcje obiektu, w którym program zostanie zainstalowany, EuroManager jest integralną i niezbędną częścią systemu, bez której niemożliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całości.

Główną rolą EuroManagera jest definiowanie polityki biletowej i repertuarowej w obiekcie. Pozwala on zarządzać dystrybucją biletów w określonych przez Organizatora kanałach i na wybranych stanowiskach, nie stawiając żadnych ograniczeń co do ilości i typów biletów, ilości sal i sektorów w salach, ilości stosowanych grup i schematów biletowych czy liczby wprowadzanych wydarzeń.

EuroManager umożliwia pełne i zdalne raportowanie funkcji sprzedażowych obiektu, a także definiowanie uprawnień poszczególnych użytkowników systemu. Umożliwia także rozliczenia z Zaiks (tantiemy) oraz rozliczenia ryczałtowe.

Funkcjonalności:

• możliwość późniejszej rozbudowy systemu o kolejne moduły jak również o kolejne punkty sprzedaży,

• zintegrowana baza danych umożliwiająca m.in. sprzedaż biletów na dowolne wydarzenia w dowolnych punktach sprzedaży oraz Internecie,

• możliwość różnicowania cenników w zależności od kanału dystrybucji (np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w module internetowym),

• możliwość samodzielnego definiowania dowolnej ilości wydarzeń, biletów i obiektów,

• możliwość tworzenia różnorodnych schematów biletowych, biletów grupowych, voucherów, abonamentów, karnetów,

• błyskawiczne i nieograniczone możliwości raportowania za dowolny okres np. raport dzienny kasjera, raport z wydarzenia, sprzedaż i przedsprzedaż biletów, raport sprzedaży internetowej, raport z bramek,

• dokładna informacja o frekwencji czy bieżącej sprzedaży z podziałem na wydarzenie lub użytkownika,

• pełna kontrola nad sprzedażą, rozliczeniami kasowymi i funkcjonowaniem obiektu,

• możliwość definiowania w systemie ankiet dotyczących preferencji Klienta,

• możliwość nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom/pracownikom,

• logowanie do systemu na podstawie zdefiniowanego loginu i hasła użytkownika.


Moduł EuroKasa umożliwia fiskalną sprzedaż biletów, karnetów i innych produktów wprowadzonych do systemu przy użyciu różnych form płatności: gotówki, przelewu, kart kredytowych.
Kasjer po wybraniu wydarzenia może z wizualizacji sali wybrać odpowiadające Klientowi miejsca – moduł oprócz zwykłych biletów na określone wydarzenie i miejsce pozwala również na sprzedaż wejściówek i voucherów (przedpłacanych biletów bez określenia miejsca).

Moduł EuroKasa umożliwia zarządzanie bazą Klientów – daje możliwość wprowadzania i edycji danych Klienta. Pozwala również na przeglądanie zarówno historii transakcji Klienta, jak i szczegółów jednostkowego biletu. Jest dostosowany do obsługi programu lojalnościowego oraz innych programów promocyjnych. Ponadto zawiera opcję sprzedaży biletów grupowych. Moduł EuroKasa umożliwia także rezerwację telefoniczną (uproszczony i ograniczony do funkcji rezerwacji moduł kasowy nosi nazwę EuroKasa – Rezerwacje).

Moduł umożliwia wystawianie faktur zarówno automatycznie z bieżącej transakcji, zbiorczo do danego paragonu jak również dowolną fakturę nie powiązaną z jedną, konkretną transakcją. Moduł umożliwia również wystawianie faktur Pro Forma.

Moduł EuroKasa system sprzedaży biletów został tak przygotowany, aby w maksymalnym stopniu uprościć i usprawnić pracę kasjera, wpływając tym samym na wzrost zadowolenia Klientów.

Funkcjonalności:

• możliwość jednoczesnej sprzedaży biletów i karnetów na wiele wydarzeń,

• automatyczne zwalnianie rezerwacji i ponowna sprzedaż zwolnionego miejsca,

• możliwość sprzedaży biletów oraz innych produktów w ramach jednego systemu,

• ułatwienie pracy kasjera – możliwość wykorzystania monitorów dotykowych,

• elastyczne narzędzie wystawiania faktur w kasie (możliwość edycji i korekty),

• sprzedaż biletów spersonalizowanych jak również biletów anonimowych,

• możliwość budowy bazy lojalnych Klientów i realizowania dowolnych programów promocyjnych,

• możliwość wydruku na bilecie kodu kreskowego.

EuroKasa RezerwacjeModuł sprzedaży EuroKasa Rezerwacje to system dający wszystkie możliwości zarówno wykonanie, edycję, jak i anulowanie rezerwacji, przeglądanie bazy Klientów i wystawianie faktur. Moduł ten różni się od EuroKasy brakiem możliwości sprzedaży i wydruku biletów.

Po wybraniu przez Klienta wydarzenia i miejsc na sali, kasjer uruchamia okno rezerwacji i wypełnia odpowiednie dane Klienta, tj. imię, nazwisko, adres email, numer karty, termin usunięcia rezerwacji oraz ewentualne uwagi. Po zatwierdzeniu wpisanych informacji, system wyświetla numer rezerwacji, który może służyć do późniejszego odbioru rezerwacji – system umożliwia również wydruk potwierdzenia i szczegółów rezerwacji dla Klienta. Dokonaną rezerwację można wyszukać i odebrać lub anulować na podstawie nazwiska danego Klienta, numeru jego telefonu, numeru identyfikacyjnego rezerwacji lub hasła.

Moduł EuroKasa Rezerwacje został tak zaprojektowany aby anulacja lub modyfikacja rezerwacji przebiegała szybko i sprawnie. W większości obiektów organizujących imprezy masowe obowiązuje zasada odbioru rezerwacji przed upływem określonego czasu, po czym następuje zwolnienie wszystkich nieodebranych rezerwacji. Jeśli organizator nie stosuje zwalniania nieodebranych rezerwacji wówczas system przechowuje informacje o nich w odrębnej zakładce „przedawnione rezerwacje”. Obie te funkcje można zastosować w programie. Moduł pozwala również na tzw. częściowe odbiory rezerwacji (odbiór i opłacenie wybranych biletów z większej rezerwacji bez konieczności anulowania pozostałych miejsc).

Sprzedaż biletów nie musi być ograniczana do punktów kasowych Organizatora ani nawet do lokalizacji imprezy. System EuroBilet posiada w swojej ofercie aplikację kasową umożliwiającą sprzedaż biletów w dowolnym miejscu i czasie także przez punkty kasowe bezpośrednio niezwiązane z Organizatorem. Moduł pozwala również prowadzić sprzedaż przenośnąnp. przy pomocy laptopów, pod warunkiem dostępu do łącza internetowego w celu komunikacji z serwerem bazy EuroBilet.EuroKasa Pośrednik

EuroPośrednik jest modułem sprzedaży kasowej ograniczonym w swojej funkcjonalności do elementów niezbędnych do prowadzenia szybkiej i efektywnej sprzedaży biletów (zgodnie z wymaganiami Organizatora imprezy) przez firmy lub osoby pośredniczące w sprzedaży. Zarówno lokalne punkty sprzedaży, jak i punkty zewnętrzne korzystają ze wspólnej bazy danych, dzięki czemu sprzedaż odbywa się zawsze w czasie rzeczywistym. Zakres uprawnień do korzystania z modułu kasowego ustalany jest indywidualnie dla każdego kasjera i punktu sprzedaży.

EuroInternet Sprzedaż to system sprzedaży biletów online, za pomocą którego Klient może opłacić wybrany bilet na stronie www. Odbywa się to dzięki integracji z systemem wybranego operatora płatności (transferuj.pl, platnosci.pl, Przelewy24, Dotpay, eCard). Sprzedaż biletów może być prowadzona zarówno poprzez główną stronę Organizatora imprezy, jak również poprzez specjalnie dedykowany portal internetowy.

EuroInternet SprzedażModuł dostępny jest w wariantach z formularzem danych Klienta na ostatnim etapie transakcji przed przekierowaniem do operatora płatności lub też w formie wymagającej na wstępie zalogowania/zarejestrowania się. Wówczas możliwość korzystania z takiej formy zakupu mają jedynie osoby zarejestrowane, posiadające login i hasło. Taka forma kontroli dostępu umożliwia nie tylko gromadzenie informacji o Klientach, ale również pozwala na pełną kontrolę zakupów. Aplikacja umożliwia również rejestrację nowych użytkowników strony, wspomagając tym samym budowanie bazy Klientów.

EuroInternet Sprzedaż rozbudowany o funkcję elektronicznej Kontroli Dostępu umożliwia wykorzystanie funkcji „wydruk biletu w domu” lub „bilet elektroniczny przesłany na telefon komórkowy”. Dzięki temu Klient po zakupie biletu kieruje się bezpośrednio do wejścia z wydrukiem lub telefonem, a Organizator uzyskuje możliwość dodatkowego przychodu z wysłanych sms-ów.

Funkcjonalności:

• możliwość zintegrowanej dystrybucji internetowej z własnej strony WWW,

• możliwość ingerencji w wygląd graficzny oraz dopasowania do wyglądu strony,

• webserwis – zestaw usług pozwalających na integrację modułu sprzedaży i rezerwacji internetowej ze stroną Klienta ,

• dwa dodatkowe warianty odbioru biletów: bilet SMS i/lub ich wydruk w domu,

• bilet elektroniczny z kodem kreskowym 2D,

• brak konieczności kierowania osoby korzystającej z obiektu do kasy po odbiór biletu,

• szeroka paleta operatorów płatności (Transferuj.pl, Płatności.pl, Przelewy24.pl, Dotpay.pl, eCard.pl),

• dodatkowy przychód z usługi sms.

EuroInterent RezerwacjaEuroInternet Rezerwacje umożliwia zintegrowaną ze stanowiskami kasowymi rezerwację biletów bez konieczności wydzielania i blokowania puli biletów. Moduły webowe traktowane są przez wspólną bazę danych EuroBilet jako jedno z pracujących w czasie rzeczywistym stanowisk roboczych, co uniemożliwia podwójną rezerwację danego miejsca przez Internet i kasę. Ponadto za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do bazy Klientów w systemie trafiają dane osób korzystających z modułu. System automatycznie wysyła potwierdzenie dokonanej rezerwacji wraz z jej numerem na wskazany w formularzu adres e-mail.

Moduł dostosowywany jest do layoutu strony WWW obiektu pod względem kolorystycznym i innych elementów wizualnych – umożliwia dobranie kolorystyki, dołączenie logotypów i grafiki, modyfikację czcionki w zakresie standardowych czcionek Microsoft.

Dodatkowym wariantem jest EuroInternet Sprzedaż umożliwiający sprzedaż biletów online.

Moduł Komunikacji Marketingowej CRM to narzędzie do bezpośredniej komunikacji z Klientami przy pomocy kanału SMS i/lub wysyłki email. Moduł ten pomaga w przygotowywaniu i obsłudze akcji marketingowych poprzez wykorzystanie danych Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane te zbierane są podczas transakcji internetowych.  Dzięki temu budowana podczas sprzedaży baza Klientów, może posłużyć  również do aktywnego informowania  Klienta o bieżących promocjach, akcjach marketingowych i wydarzeniach w obiekcie, co znacząco zwiększa zasięg sprzedaży i gwarantuje wyższy standard usług.

Euro CRMEuroCRM umożliwia profilowanie grup Klientów, na podstawie informacji o wykonywanych zakupach (gatunek filmowy, ilość kupowanych biletów, kupowane produkty, kupowane produkty gastronomiczne). Profilowanie grup Klientów pozwala na różnicowanie ofert oraz treści marketingowych wysyłanych w wiadomościach e-mail lub wiadomościach SMS, w zależności od tego, do jakiej grupy należy Klient. Pozwala to na dopasowanie przekazu marketingowego do zainteresowań Klienta i pomaga skupić jego uwagę na wskazanych przez Organizatora akcjach.

Funkcjonalności:

• przegląd zarejestrowanych akcji,

• dodawanie i edycję akcji marketingowych,

• kopiowanie akcji,

• tworzenie raportów z poszczególnych akcji.

Moduł  EuroMagazyn umożliwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Pozwala między innymi na kontrolę stanu magazynu, rozliczanie spisów magazynowych, konfigurację jednostek miar sprzedaży oraz definiowanie produktów. Szczelny system magazynowy pozwala na kontrolę obiegu towarowego w obiekcie w systemach LIFO i FIFO poprzez systematyczne ewidencjonowanie rozchodu towarów z konkretnych dostaw, również z uwzględnieniem strat – także tych o charakterze marketingowym.

Moduł pozwala również na sprzedaż towarów na sztuki lub w dowolnych miarach, definiowanie produktów złożonych według określonej receptury, ewidencjonując rozchód magazynowy ich składników. Pozwala także na tworzenie zestawów, w których poszczególne produkty stosowane są zamiennie (do wyboru przez Klienta z „rodziny” produktów).

EuroMagazynEuroMagazyn pozwala na monitorowanie stanów magazynowych wybranych produktów (przypisanych do procesu monitorowania), określenie ich stanów ostrzegawczych (minimalnych i maksymalnych), a po ich przekroczeniu na generowanie alertu systemu. Moduł posiada możliwości samodzielnego edytowania drzewa menu. Ponadto umożliwia określanie uprawnień dla użytkowników oraz zarządzanie zakładkami menu. Posiada również rozbudowaną funkcję raportów w tym np. rozliczenie kasjerów, raport z dokumentów magazynowych, raport godzinowy sprzedaży czy raport z inwentaryzacji.

W celu optymalizacji pracy użytkownika moduł EuroMagazyn posiada możliwość przypisywania produktów magazynowych do konkretnych dostawców i funkcjonalność mobilnej inwentaryzacji. Funkcjonalność ta pozwala na sprawne zaimportowanie towaru do magazynu za pomocą terminali PDA odczytujących kody kreskowe towarów zapisane w określonym formacie numerycznym.

Korzyści:

• możliwość kontroli stanu magazynu w dowolnym momencie,

• rozliczanie spisów magazynowych oraz ich edycja,

• dowolna konfiguracja jednostek miar sprzedaży i magazynowania,

• definiowanie produktów złożonych, zestawów oraz przypisywanie określonych grup produktów do stanowiska,

• definiowanie produktów nie magazynowych,

• zarządzanie bazą danych dostawców,

• konfiguracja przycisków menu panelu sprzedaży w barze,

• przygotowanie odpowiednich raportów,

• możliwość zapisywania raportów w różnych formatach, eksporty do plików,

• usprawnienie zarządzania dokumentacją magazynową.

EuroBar jest modułem, który umożliwia sprzedaż produktów gastronomicznych, zarówno prostych, jak i złożonych, a także łączenia ich w zestawy. W połączeniu z modułem EuroMagazyn prowadzone w module EuroBar transakcje są ewidencjonowane i odnotowywane w stanach magazynowych.

Moduł EuroBar systemu sprzedaży biletów EuroBilet daje możliwość intuicyjnego grupowania produktów, co pozwala na szybki dostęp do oferty gastronomicznej. Osoba kupująca produkty w barze ma możliwość zapłaty jedną z wielu dostępnych form płatności – gotówką, kartą kredytową, przelewem, jak również bonem czy punktami zgromadzonymi w programie lojalnościowym. Możliwe jest prowadzenie rachunku otwartego oraz pracy kilku użytkowników jednocześnie, a przelogowanie użytkowników może następować za pomocą kart magnetycznych. Moduł pozwala również na wystawianie Faktur VAT oraz pracę na bazie Klientów (dodawanie i edycja rekordów).

Korzyści:

• możliwość sprzedaży dowolnej ilości produktów zarówno prostych (gotowych) oraz złożonych (produkowanych), a także sprzedaż produktów na wagę,

• współpraca z urządzeniami fiskalnymi,

• obsługa zwrotów i anulacji,

• możliwość wykorzystania różnych form płatności.

EuroBar może być połączony z modułem sprzedaży biletów (EuroKasa) na tym samym stanowisku w obrębie jednej aplikacji. Taki zintegrowany moduł nosi nazwę EuroKasa Duo.

Moduł LojalnościowySystem sprzedaży biletów EuroBilet obsługuje różne rodzaje programów lojalnościowych, w zależności od wymagań i możliwości Klienta. Moduł umożliwia podliczanie zbieranych punktów, wymienianych następnie na nagrody określone w regulaminie.

Konfigurowanie wartości punktowej nagród oraz samodzielne określanie wartości punktowej poszczególnych biletów lub produktów pozwala na dopasowanie do różnorodnych programów promocyjnych i ich realizację na różnych stanowiskach (EuroBar, EuroKasa, EuroPośrednik).

Działanie programu lojalnościowego jest na bieżąco monitorowane za pomocą szczegółowych raportów tworzonych w module administracyjnym systemu EuroBilet.

Jednym z najważniejszych aspektów organizacji imprez masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa. W ostatnim okresie problem ten dotyka szczególnie stadiony piłkarskie. System EuroBilet gwarantuje bezpieczeństwo obiektu dzięki centralnej bazie Klientów, globalnej bazie zakazów stadionowych, zaawansowanemu systemowi kontroli dostępu oraz systemowi rozpoznawania twarzy.

Weryfikacja danych, osób wchodzących na stadion, zwykle odbywa się przy wejściu, za pomocą odpowiednich urządzeń (np. bramek) w pełni zintegrowanych z systemem komputerowym. Odczyt kodu kreskowego zapisanego na bilecie lub karnecie powoduje identyfikację danego kibica w systemie oraz zapis zaistniałej akcji (akceptacja lub odrzucenie). Taki system kontroli dostępu można również rozszerzyć o mobilne skanery kodów kreskowych umożliwiające ponowną kontrolę kibiców przebywających na obiekcie i gromadzenie dodatkowych informacji.

Oprogramowanie umożliwia szczegółową konfigurację poziomu dostępu dla kibiców, tzn. bramki mogą wpuszczać kibiców na dowolną część stadionu, tylko na odpowiednie sektory zgodne z posiadanym biletem lub karnetem, lub na konkretne obszary sektora.

System weryfikacji twarzy wykorzystuje specjalne rejestratory cyfrowe DVRY oraz urządzenia zdalne (np. kamery). Podczas skanowania biletu w czytniku wejściowym, na podłączonym do urządzenia ekranie pojawi się zdjęcie osoby z bazy danych, dla której dany bilet zakupiono. W bardziej rozbudowanych konfiguracjach umożliwia rozpoznawanie osób w systemach monitoringu, wyszukiwanie osób w nagranych sekwencjach oraz automatyczną lokalizację i śledzenie osoby w systemie wizyjnym.

W prostszej konfiguracji – na potrzeby Organizatorów nie objętych ustawą o imprezach masowych – moduł EuroBramka umożliwia elektroniczną weryfikację biletów zakupionych przez internet. Bilety takie opatrzone unikalnym kodem kreskowym (w formie wydruku pdf lub wyświetlenia na ekranie telefonu komórkowego), dzięki elektronicznej weryfikacji są zabezpieczone przed ponownym nieuprawnionym wykorzystaniem.

Cały system zapewnia m.in.:

• współpracę z szeroką gamą bram, tripodów lub furt dostępnych na rynku,

• obsługę dostępu do obiektu realizowaną za pośrednictwem kodów kreskowych, kart zbliżeniowych (m.in. w technologii Mifare),

• współpracę bezpośrednio z systemem sprzedaży biletów,

• współpracę z systemami kontroli dostępu do budynków, jako kompleksowe rozwiązanie w oparciu o odpowiednie schematy (np. osoby o odpowiednich uprawnieniach uzyskują dostęp do poszczególnych stref obiektu),

• egzekwowanie zakazów stadionowych poprzez odpowiednie blokady dostępu,

• współpracę z systemami lojalnościowymi,

• możliwość generowania raportów oraz analizy bieżących zdarzeń.

EuroVideo to moduł rejestracji wizualnej umożliwiający, za pomocą nagrania video, rejestrację osób wchodzących na teren obiektu. Przyczynia się on do wzrostu bezpieczeństwa na obiektach, w szczególności na stadionach, gdyż zapewnia pełną identyfikację osób – powiązanie danego biletu lub karty kibica z nagraniami video osób przechodzących przez bramki dostępu. Dzięki temu systemowi na terenie obiektu nikt nie pozostaje anonimowy, co oddziałuje pozytywnie na zachowanie kibiców gwarantując tym samym wzrost bezpieczeństwa.

Funkcjonalności:

• zwiększenie bezpieczeństwa obiektu,

• ciągłe monitorowanie procesu wejścia osób na obiekt,

• umożliwia powiązanie wizerunku osoby wchodzącej z numerem biletu, a w przypadku biletu spersonalizowanego – z danymi osoby, która zakupiła bilet.

EuroDisplay to system z dziedziny komunikacji marketingowej (Narrowcasting, Digital Signage, Point Of Sale Television (POSTV)). Umożliwia wykorzystanie dynamicznych, multimedialnych prezentacji do przyciągania uwagi Klientów oraz do skutecznego i atrakcyjnego w formie przekazywania im treści promocyjnych i informacyjnych.

Bez względu na ilość i wielkość ekranów, na ich rozmieszczenie w ramach jednego czy wielu obiektów na terenie całej Polski, zarządzanie wyświetlaną treścią jest łatwe i wygodne. System EuroDisplay został przygotowany w sposób, który zapewnia skuteczną obsługę dowolnej ilości ekranów nawet jednej osobie bez konieczności przemieszczania się między lokalizacjami.

Obsługiwane formaty plików/treści:

– wszelkie formaty filmowe: MPEG-1, 2, 4, DivX, XviD, MOV,

– formaty Adobe Flash Player: SWF, FLV,

– obrazy graficzne: JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF,

– pliki tekstowe: TXT, Html, RTF,

– pliki muzyczne: mp3, wav,

– RSS – prezentacja krótkich informacji tekstowych i multimedialnych prezentowanych w formie poziomo przewijanych pasków,

– TV – emisja strumieni TV/Video.

Funkcjonalności:

– możliwość samodzielnego przygotowania treści informacji lub reklamy,

– dzielenie wszystkich lub wybranych ekranów podłączonych do systemu, na dowolną ilość mniejszych segmentów treściowych,

– dowolne określanie czasu, terminu rozpoczęcia i zakończenia emisji, kolejności sekwencji reklamowych – dla każdego ekranu lub każdej jego części oddzielnie,

– możliwość przygotowania, zmian oraz aktualizacji harmonogramu i reguł prezentacji w dowolnym momencie,

– możliwość prezentowania na bieżąco aktualizowanego repertuaru z systemu sprzedaży biletów.

Najistotniejsze korzyści z wykorzystania systemu EuroDisplay ( system sprzedaży biletów ):

– wysoka skuteczność skupiania uwagi Klientów,

– istotny wpływ na wzrost sprzedaży promowanych produktów lub usług,

– możliwość tworzenia bardzo dynamicznie zmieniających się w czasie kampanii promocyjnych, jednolitych we wszystkich punktach/ oddziałach organizacji, dzięki możliwości zastosowania scentralizowanego zarządzania,

– możliwość błyskawicznego przekazywania do Klientów informacji, które skutecznie zredukują obciążenie pracowników punktów sprzedaży.

ROZWIĄZANIA SPRZĘTOWE
S

ystem sprzedaży biletów EuroBilet współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, drukarkami biletowymi, skanerami kodów kreskowych, różnymi typami bramek oraz systemami kontroli dostępu. Oferujemy również duży wybór terminali POS firmy IBM. Możemy się poszczycić prestiżowym tytułem Solution Provider Excellence, który uzyskaliśmy jako partner IBM.

Jeśli są Państwo zainteresowani system sprzedaży biletów zapraszamy do kontaktu!

KONSULTACJE TECHNICZNE i SZKOLENIA

Zależy nam na tym by obecni i nowi użytkownicy EuroBilet mieli możliwie pełną wiedzę na temat oprogramowania. Dlatego przed podjęciem zakupu oferujemy konsultacje związane z dostosowaniem oprogramowania do potrzeb każdego Klienta. W każdej chwili gotowi jesteśmy przeprowadzić bezpłatną prezentację systemu „w działaniu” w naszym biurze lub Państwa siedzibie w celu zbudowanie Państwa wiedzy o możliwościach systemu.

 SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu oprogramowania systemu EuroBilet są uzupełnieniem oferty wdrożenia systemu EuroBilet. Szkolenia odbywają się w siedzibie Klienta, w dogodnym dla niego terminie i są dostosowane do posiadanego przez Klienta sprzętu i zakresu posiadanych licencji EuroBilet. Obejmują zarówno część teoretyczną jak i praktyczne działania na specjalnie przygotowanym testowym systemie.

Lider na rynku systemów sprzedaży biletów

Eurobilet to zaawansowany system sprzedaży biletów – oprogramowanie, które powstało dzięki obserwacji potrzeb firm oraz instytucji o działalności i modelu biznesowym polegającym na sprzedaży biletów. Organizacja wydarzeń biletowanych to ogromne przedsięwzięcie, dlatego warto zadbać o dobry system biletowy, który usprawni pracę, podnosząc jakość obsługi klientów.

Większość osób organizujących imprezy z wejściówkami skupia się na przygotowaniu części merytorycznej lub artystycznej. Publiczność liczy przede wszystkim na wspaniałe widowisko, a obsługa wydarzenia nie może przyćmić spektaklu – właśnie za to powinien odpowiadać każdy dobry system biletowy do teatru.

Modułowość systemów biletowych Eurobilet

Zaplecze organizacyjne instytucji takich jak hale koncertowe, teatry albo kina jest ogromne – wymaga wielu prac w ramach dostosowania samej infrastruktury do wymagań wydarzenia oraz oczekiwań publiczności. Część odpowiedzialności związanej z zaprojektowaniem ścieżki zakupowej może zostać zdjęta z pracowników i zastąpiona przez zaawansowany, zautomatyzowany system rezerwacji biletów.

Warto mieć świadomość tego, że za udaną sprzedażą stoi też odpowiednio zorganizowany system wydający wejściówki. Najlepszym przykładem biznesu, który oprócz sprzedaży musi umożliwiać też rezerwacje, jest kino. Na bazie oczekiwań i wymagań tej branży powstał dedykowany system sprzedaży biletów do kina Eurobilet.

Wyróżnikiem naszego oprogramowania jest oparcie aplikacji na modułach takich jak:

Euromanager – serce oprogramowania i panel administracyjny, umożliwiający konfigurację polityki cenowej i repertuarowej;

Eurointernet sprzedaż to system sprzedaży biletów online oraz moduł integracji, który umożliwia zakup biletu przez dowolną stronę internetową klienta;

Eurointernet rezerwacje – inteligentny system rezerwacji biletów, który zintegrowany jest z kasami oraz ze stroną internetową klienta;

Eurokasa – fiskalny system rozliczeń z możliwością wystawiania faktur, zarządzania bazą klientów oraz telefoniczną rezerwację;

Eurocrm – dedykowany CRM, który pozwala na zautomatyzowanie kampanii mobile oraz e-mail marketingowych;

Eurokasa rezerwacje – posiada wszystkie funkcjonalności Eurokasy prócz możliwości sprzedaży i wydruku biletów;

Eurobilet+ – ta technologia pozwala na rozszerzenie sieci dystrybucji o aplikacje mobilne, tematyczne i bankowe, serwisy internetowe oraz naziemne sieci sprzedaży. To w pełni internetowy system sprzedaży biletów;

Europośrednik to moduł, z którym mogą połączyć się inne punkty kasowe niż te bezpośrednio związane z organizatorem;

Euromagazyn to spis produktów, dający szansę na ich edycję oraz śledzenie statystyk sprzedaży;

–  Eurobar – idealny do sprzedaży produktów na wagę;

Moduł lojalnościowy – system umożliwia naliczanie punktów i wymianę ich na nagrody;

–  Eurobramka – oprogramowanie wspierające bezpieczeństwo imprez i kontrolę biletów.

Czym kierować się przy wyborze systemu biletowego?

Nowoczesny system sprzedaży biletów to gwarancja wzrostu wyników sprzedaży. W dzisiejszych czasach konieczne jest umożliwienie rezerwacji i nabycia biletu online. Coraz częściej klienci nie noszą już przy sobie gotówki i nie mają czasu na kupowanie biletów w kasie. Z tych samych powodów dobry system sprzedaży biletów online powinien też być:

– prosty w obsłudze,

– zdolny do zapewnienia indywidualnego wsparcia,

– intuicyjny z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za wprowadzanie wydarzeń.

Modułowość oprogramowania Eurobilet pozwala na personalizację aplikacji do potrzeb klientów. Doboru modułów dokonuje się w oparciu o potrzeby firmy. Jeśli jednak konieczne staje się stworzenie nowych rozwiązań, to oferujemy w pełni dedykowany internetowy system sprzedaży biletów.

Ponadto urządzenia kontroli dostępu powinny z łatwością integrować się ze sprzętami i pozostałym wyposażeniem wykorzystywanym przez firmę takim jak drukarki, skanery czy bramki wejściowe. Nasze rozwiązania programistyczne w pełni współpracują ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi stosowanymi w przedsiębiorstwach.

Jakie korzyści oferuje nowoczesny system biletowy?

Przede wszystkim system biletowy zwiększa bezpieczeństwo i poziom kontroli sprawowanej w obiekcie. To z kolei pozwala na sporządzanie dokładnej dokumentacji zawierającej raporty i analizy pozwalające podejmować odpowiednie decyzje biznesowe. System sprzedaży biletów do kina zwiększa liczbę punktów sprzedaży, co przekłada się na polepszenie zysków z prowadzonej działalności i sprawniejszą obsługę klientów.

System sprzedaży biletów do teatru, kina czy innych tego typu placówek umożliwia stworzenie bazy klientów. Na jej podstawie można realizować programy promocyjne dla stałych klientów, loterie, konkursy itd.

Oferujemy także pełne wsparcie i profesjonalne doradztwo dla naszych klientów. Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi systemu sprzedaży biletów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odpowiemy na Państwa pytania i pomożemy we wdrożeniu naszych rozwiązań programistycznych.

Zobacz!